3 days ago

Informacja – warsztaty z team buildingDecyzja – szkolenia z transportu

Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolnic read more...

3 days ago

Zaproszenie – szkolenia z WindowsaOłoszenie – szkolenia z przemawiania

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)read more...

4 days ago

Zawiadomienie – warsztaty z niemieckiegoZaproszenie – szkolenia z doradztwa kryzysowego

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"read more...

6 days ago

Publikacja – szkolenia z negocjacjiPublikacja – treningi z biotechnologii

Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMINread more...

6 days ago

Obwieszczenie – szkolenia z biotechnologiiDecyzja – szkolenia z wiedzy o społeczeństwie

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)read more...

6 days ago

Publikacja – treningi z marketinguZawiadomienie – szkolenia z rolnictwa

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskichhttp://szkolenia-online.com read more...

7 days ago

Anons informacyjny – szkolenia z panowania nad stresemAnons informacyjny – warsztaty z promocji

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3http://dobry-hotel.info.pl/2017/01/22/opinie- read more...